Monthly Archives: Listopad 2016

Rekomendacje PTPS

Od roku 2017 zamierzamy uruchomić procedurę uzyskiwania certyfikatów i rekomendacji PTPS oceniających programy studiów oraz programy studiów podyplomowych. Chcemy też podjąć dyskusję nad różnicą pomiędzy profilem ogólnoakademickim i praktycznym kierunku pedagogika specjalna. Będziemy starać się również o włączenie Towarzystwa do grona partnerów społecznych MENIS i MNISW. Będziemy wdzięczni za wszelkiego rodzaju propozycje i pomysły dotyczące… Więcej »