O PTPS

Polskie Towarzystwo Pedagogów Specjalnych powstało jako oddolna inicjatywa środowisk łączących w swoich szeregach pedagogów specjalnych, będących specjalistami w różnorakich subdyscyplinach pedagogiki specjalnej.

W tym celu, podczas XIII Konferencji Naukowej „Dyskursy Pedagogiki Specjalnej” 13. maja 2015 w Gdańsku zwołano Zebranie Założycielskie, podczas którego to ustalono priorytety działania i cele stowarzyszenia oraz uruchomiono procedurę rejestrową. Najważniejszym celem Polskiego Towarzystwa Pedagogów Specjalnych jest udział i działanie w kierunku rozwoju pedagogiki specjalnej, wspieranie działań i inicjatyw na rzecz środowiska osób  z niepełnosprawnością, walka o prawa osób niepełnosprawnych i przeciwdziałanie wszelkim przejawom ich dyskryminacji.

Dnia 17 czerwca 2016 roku otrzymaliśmy wpis do Krajowego Rejestru Sądowego, tym samym rozpoczynając realne działania na rzecz rozwoju pedagogiki specjalnych oraz wspierania środowisk pedagogów specjalnych w szerokim spektrum ich działań i aktywności.