Składki członkowskie

Wysokość składki członkowskiej PTPS to 5 zł miesięcznie, tym samym 60 zł rocznie

Składki należy wpłacać na konto PTPS :

Polskie Towarzystwo Pedagogów Specjalnych
57 1140 2004 0000 3602 7657 0584